• odpowiedzialność

  Pracujemy rozważnie, przewidując konsekwencje naszych działań

 • świeże pomysły

  Unikamy sztampowego podejścia do tematu

 • precyzja

  Dbamy o każdy szczegół - jakość naszych rozwiązań świadczy o nas

 • elastyczność

  Idealne dopasowanie rozwiązań pod Klienta zapewnia najlepszą ergonomię pracy

 • bezpieczeństwo

  Zapewniamy bezpieczne rozwiązania - chronimy nie tylko przed wirusami

 • Praca zespołowa

  Tworzymy zgrany zespół

 • rozwiązania na czas

  Potrafimy działać pod presją czasu

 • bezpieczna przestrzeń

  Zabezpieczamy przestrzeń dla naszych działań

 • cel

  Potrafimy skupić się na celu ważnym dla Klienta

 • wyzwania

  W głębi serca lubimy wyzwania

 • szybka reakcja

  Na awarie reagujemy szybko i precyzyjnie

 • idea

  Potrafimy projektować "od zera"

Facebook-logo

Papierowe zwolnienia chorobowe przechodzą do historii.

Od 2016 r. zamiast papierowych zwolnień obowiązywać będą tzw. e-zwolnienia. W związku z tą zmianą, lekarze nie będą musieli już wypełniać papierowych druków ZLA i przekazywać ich do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i pracodawcy. Informacja o chorobie ubezpieczonego będzie przekazywana do ZUS i do pracodawcy drogą elektroniczną.

Na wniosek środowiska lekarskiego został ustalony okres przejściowy. Oznacza to, że przez 2 lata obok e-zwolnień, nadal będą honorowane zwolnienia w formie papierowej. Od 2017 roku obowiązywać już będą wyłącznie zwolnienia w formie elektronicznej. W wyjątkowych sytuacjach (np.: brak dostępu do internetu podczas wizyty domowej) możliwe będzie wystawienie zwolnienia na tradycyjnym druku.
Największą wadą tradycyjnych zwolnień był brak możliwości kontroli krótkookresowych zwolnień lekarskich przez ZUS. Po wprowadzeniu e-zwolnień, ZUS zyska możliwość natychmiastowej weryfikacji zasadności wystawionych zwolnień, która pozwoli ograniczyć proceder wyłudzania świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
Zdaniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, dzięki wprowadzeniu e-zwolnień ZUS zaoszczędzi w 2017 roku ok. 212 mln zł.

SPSC

źródło: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5539,7213,e-zwolnienia-od-2016-roku.html

Ryczałt dla pracowników wykorzystujących samochód służbowy do celów prywatnych

 

 

Dnia 23 października 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, wprowadzającej szereg zapowiadanych przez rząd zmian do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).

Jedną ze zmian jest wprowadzenie ryczałtu dla pracowników wykorzystujących samochód służbowy do celów prywatnych.

Nowe przepisy, tj. art. 12 ust. 2a i 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2015 r. przewidują, że wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych będzie wynosiła:

1) 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3;
2) 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

 

W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca, wartość świadczenia ustalana będzie za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 kwot 250 lub 400 złotych w zależności od pojemności silnika wykorzystywanego samochodu służbowego.

Powyższe zmiany obowiązują jedynie pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę i nie mają zastosowania do osób wykonujących prace w ramach umów zleceń, umów o dzieło czy kontraktów menadżerskich.

SPSC

Od 2015 r. lekarze i fryzjerzy z obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej.

Ministerstwo Finansów opracowało projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencji na kasach rejestrujących, w myśl którego w przyszłym roku m.in. fryzjerzy i lekarze będą mieli obowiązek posiadania kasy fiskalnej.

W ramach projektu przygotowano katalog sprzedaży usług i rzeczy, które bezwarunkowo będą podlegać rejestracji na kasie fiskalnej. Obowiązek ewidencji na kasie fiskalnej będzie podlegać przy sprzedaży perfum i wód toaletowych oraz zapisanych i czystych nośników danych cyfrowych i analogowych (bez względu na wysokość osiąganych obrotów). W kasy fiskalne będą musiały zaopatrzyć się również warsztaty motoryzacyjne, wulkanizatorzy, stacje badań technicznych pojazdów ale także lekarze, dentyści, doradcy podatkowi, prawnicy (z wyjątkiem notariuszy), zakłady fryzjerskie i kosmetyczne. Nowe przepisy będą dotyczyły również zakładów gastronomicznych (stacjonarnych oraz cateringowych z wyjątkiem usług świadczonych na pokładach samolotów lub w stołówkach szkolnych czy uczelnianych).

Nowe przepisy pozbawiły zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej przez podatników świadczących usługi okazjonalnie dla niewielkiej liczby odbiorców.  

Zgodnie z generalną zasadą wszyscy podatnicy, którzy prowadzą sprzedaż towarów i usług na rzecz osób fizycznych powinni zacząć stosować kasy fiskalne, w przypadku gdy ich obroty przekroczą 20 tys. zł, lub proporcjonalnie niższą kwotę w przypadku podatników, którzy rozpoczęli działalność w trakcie roku. Minister Finansów w rozporządzeniach wskazuje, jaka sprzedaż może być zwolniona ze stosowania kas, a jaka musi być ewidencjonowana bez względu na wysokość obrotów.

Projekt MF zakłada, że do limitu 20 tys. złotych nie będzie liczona sprzedaż towarów, które zgodnie z ustawą o PIT przedsiębiorca zaliczył do środków trwałych, sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także sprzedaż nieruchomości. Transakcje takie będą jednak musiały zostać udokumentowane fakturami.

Nowe rozporządzenie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia kas fiskalnych, musi zostać wydane jeszcze w tym roku, bowiem pod koniec bieżącego roku poprzednie rozporządzenie traci ważność.

"Zgodnie z tym rozporządzeniem zwolnienia, co do zasady, przestają obowiązywać z dniem 1 stycznia 2015 r. Brak publikacji nowego aktu przed dniem 1 stycznia 2015 r. skutkowałby objęciem z dniem 1 stycznia 2015 r. obowiązkiem stosowania kas rejestrujących wszystkich podatników korzystających dotychczas ze zwolnień od ewidencjonowania w tej formie"

SPSC

Blog

 • Od 2015 r. lekarze i fryzjerzy z obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej.

  2014-11-04 00:00:00

  Czytaj więcej...

 • Ryczałt dla pracowników wykorzystujących samochód służbowy do celów prywatnych

  2015-02-04 00:00:00

  Czytaj więcej...

 • Papierowe zwolnienia chorobowe przechodzą do historii.

  2015-05-28 00:00:00

  Czytaj więcej...