• odpowiedzialność

  Pracujemy rozważnie, przewidując konsekwencje naszych działań

 • świeże pomysły

  Unikamy sztampowego podejścia do tematu

 • precyzja

  Dbamy o każdy szczegół - jakość naszych rozwiązań świadczy o nas

 • elastyczność

  Idealne dopasowanie rozwiązań pod Klienta zapewnia najlepszą ergonomię pracy

 • bezpieczeństwo

  Zapewniamy bezpieczne rozwiązania - chronimy nie tylko przed wirusami

 • Praca zespołowa

  Tworzymy zgrany zespół

 • rozwiązania na czas

  Potrafimy działać pod presją czasu

 • bezpieczna przestrzeń

  Zabezpieczamy przestrzeń dla naszych działań

 • cel

  Potrafimy skupić się na celu ważnym dla Klienta

 • wyzwania

  W głębi serca lubimy wyzwania

 • szybka reakcja

  Na awarie reagujemy szybko i precyzyjnie

 • idea

  Potrafimy projektować "od zera"

Facebook-logo

2014 - rokiem zmian dla polskich przedsiębiorców

 

2014 - rokiem zmian dla polskich przedsiębiorców

 

          Rok 2014 jest niewątpliwie rokiem zmian dla polskich przedsiębiorców - od zmian uregulowań prawnych w kwestiach podatkowych poczynając, a na zmianach w przepisach ubezpieczeniowych ZUS wraz z podwyżką składek ZUS kończąc.

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1074) wynagrodzenie minimalne w 2014 roku wzrosło o 80 zł w stosunku do roku ubiegłego, a więc kwoty składek ZUS przekazywane przez przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej uległy podwyższeniu. Wyższe składki zapłacą również przedsiębiorcy opłacający składki na zasadach ogólnych, dla których podstawą wymiaru jest 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce na dany rok, które zgodnie z ustawą budżetową na 2014 rok wyniesie 3746 zł. Przedsiębiorcy ubezpieczeni na zasadach ogólnych zobowiązani są do odprowadzania składek ZUS od kwoty nie mniejszej niż 2247,60 zł.

Wartość składki zdrowotnej zostanie podana w styczniu 2014 r.

        Od nowego roku przedsiębiorcy muszą pamiętać o stosowaniu nowych wersji formularzy, które zostały ogłoszone w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 9 września 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2013 r. poz. 1101).W związku z tą zmianą w ostatnim kwartale 2013 roku ZUS przygotował nową wersję programu Płatnik (wersja 9.01.001), który został przystosowany do ogłoszonych zmian.

          Od kwietnia 2014 roku zmienią się również kody tytułu ubezpieczenia (na podstawie nowelizacji rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. nr 186, poz. 1444 z późn. zm.)). Zmiana ta będzie dotyczyć osób pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz pobierających emeryturę pomostową. Dla tej grupy ubezpieczonych właściwymi kodami tytułu ubezpieczenia będą:

 • 26 00 - osoba pobierająca nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zamieszkała w RP,
 • 26 01 - osoba pobierająca nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zamieszkała w innym niż RP państwie członkowskim UE lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
 • 27 00 - osoba pobierająca emeryturę pomostową zamieszkała w RP,
 • 27 01 - osoba pobierająca emeryturę pomostową zamieszkała w innym niż RP państwie członkowskim UE lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

         Od 1 stycznia 2014 r. zmianie ulegnie sposób ustalania miesięcznego limitu podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe oraz częstotliwość zmiany kwoty. Kwota podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustalana będzie raz na rok, a nie raz na kwartał jak dotychczas. Natomiast podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe osób, które dobrowolnie do niego przystąpią, nie może przekroczyć miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia rocznego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. W 2014 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie przyjmowane do ustalenia kwoty rocznego limitu składek emerytalno-rentowych wyniesie 3.746 zł co oznacza, że w okresie od stycznia do grudnia 2014 r. podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie będzie mogła być wyższa od kwoty 9.365 zł (3.746 zł × 250%).

 

SPSC

Blog

 • Od 2015 r. lekarze i fryzjerzy z obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej.

  2014-11-04 00:00:00

  Czytaj więcej...

 • Ryczałt dla pracowników wykorzystujących samochód służbowy do celów prywatnych

  2015-02-04 00:00:00

  Czytaj więcej...

 • Papierowe zwolnienia chorobowe przechodzą do historii.

  2015-05-28 00:00:00

  Czytaj więcej...