• odpowiedzialność

  Pracujemy rozważnie, przewidując konsekwencje naszych działań

 • świeże pomysły

  Unikamy sztampowego podejścia do tematu

 • precyzja

  Dbamy o każdy szczegół - jakość naszych rozwiązań świadczy o nas

 • elastyczność

  Idealne dopasowanie rozwiązań pod Klienta zapewnia najlepszą ergonomię pracy

 • bezpieczeństwo

  Zapewniamy bezpieczne rozwiązania - chronimy nie tylko przed wirusami

 • Praca zespołowa

  Tworzymy zgrany zespół

 • rozwiązania na czas

  Potrafimy działać pod presją czasu

 • bezpieczna przestrzeń

  Zabezpieczamy przestrzeń dla naszych działań

 • cel

  Potrafimy skupić się na celu ważnym dla Klienta

 • wyzwania

  W głębi serca lubimy wyzwania

 • szybka reakcja

  Na awarie reagujemy szybko i precyzyjnie

 • idea

  Potrafimy projektować "od zera"

Facebook-logo

Od 2014 zmiana zasad rozliczania VAT!

 

 

 Od 2014 zmiana zasad rozliczania VAT!

Od 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany prawne dotyczące rozliczeń podatku VAT. Najważniejsza ze zmian dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego, który od 1 stycznia będzie powstawał z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, a nie z chwilą wystawienia faktury. 

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W VAT OD STYCZNIA 2014 r.

 
 

Zasady obowiązujące
do 31.12.2013 r. 

    

Zasady obowiązujące
od 01.01.2014 r.


Nowe terminy wystawiania faktur

Obowiązek wystawienia faktury w przeciągu 7 dni, licząc od dnia wykonania usługi lub wydania towaru.

            

Obowiązek wystawienia faktury najpóźniej do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę lub dostarczono towar (istnieją wyjątki).                    


Przeniesienie przepisów dotyczących faktur

Przepisy dotyczące faktur określone są w rozporządzeniu ministra finansów.

     

Przepisy dotyczące wystawiania, przesyłania, udostępniania i przechowywania faktur oraz e-faktur określone będą w ustawie o VAT.


Nowa podstawa opodatkowania

Podstawą opodatkowania jest obrót (kwota należna z tytułu sprzedaży) pomniejszony o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej.

     

Podstawą opodatkowania będzie wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej.


Moment powstania obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

     

Obowiązek podatkowy powstanie z chwilą dokonania dostawy lub wykonania usługi (istnieją wyjątki).


 Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Efektem wprowadzonych zmian będzie między innymi konieczność dostosowania posiadanego przez przedsiębiorców oprogramowania finansowo-księgowego i fakturującego do obowiązujących przepisów w zakresie zasad rozliczania w czasie podatku VAT należnego i naliczonego oraz terminów wystawiania faktur i ich treści.

Nie lada wyzwanie czeka więc przedsiębiorców, którzy w związku ze zmianami uregulowań prawnych będą musieli dokonać modyfikacji również w stosowanych przez siebie dotychczas procedurach podatkowych i na nowo wykreować rzeczywistość biznesową, aby móc funkcjonować w zgodzie z nowymi przepisami ustawy o VAT. 

 > Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

SPSC

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Blog

 • Od 2015 r. lekarze i fryzjerzy z obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej.

  2014-11-04 00:00:00

  Czytaj więcej...

 • Ryczałt dla pracowników wykorzystujących samochód służbowy do celów prywatnych

  2015-02-04 00:00:00

  Czytaj więcej...

 • Papierowe zwolnienia chorobowe przechodzą do historii.

  2015-05-28 00:00:00

  Czytaj więcej...